Beschikbare PvB's Home Voor VMBO Beschikbare PvB's

Beschikbare PvB's

PvB’s voor alle profielen en keuzevakken

Voor elk van de 4 profielmodules van examenprogramma Groen is er 1 PvB. Voor alle groene keuzevakken zijn 3 of 4 verschillende PvB’s beschikbaar. Daarnaast heeft Groene Norm voor enkele ‘grijze’ keuzevakken een PvB ontwikkeld.

In elke PvB staan een aantal competenties centraal en soms worden bepaalde algemene vaardigheden gevraagd.  Alle PvB’s zijn beschikbaar via de PvB-bank van www.groenproeven.nl. U heeft daarvoor wel een inlog nodig (zie de pagina ‘Toegang tot examenproducten‘)

Soorten PvB’s

  • PvB’s 2.0. Dit zijn ‘oude’ PvB’s die oorspronkelijk ontwikkeld zijn voor de toenmalige examenprogramma’s en die in 2016 door Groene Norm afgestemd zijn op de eisen van het nieuwe examenprogramma Groen. De inhoud is hetzelfde gebleven. De verantwoording naar het examenprogramma is aangepast. Ook de titels zijn onveranderd (bijvoorbeeld Pizzabakker). Deze PvB’s zijn herkenbaar aan de toevoeging 2.0 achter de titel van de docentenversie.
  • Nieuwe PvB’s voor examenprogramma Groen. Deze zijn in 2016 geheel nieuw ontwikkeld voor examenprogramma Groen en ze zijn er voor alle keuzevakken. Ze zijn toen ontwikkeld in het oorspronkelijk format van Groen Proeven. Inhoudelijk sluiten deze PvB’s zo veel als mogelijk aan bij vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld: daktuinen, vloggen, blotevoetenpaden en het thema voeding en gezondheid. In 2018 hebben we deze al weer herzien, zowel inhoudelijk als qua vormgeving. Deze PvB’s zijn herkenbaar aan de toevoeging ‘vs 2018’.
  • Compacte PvB’s. Dit is een nieuw format PvB. Een compacte PvB is kleiner van omvang, makkelijker uit te voeren en gericht op de essentie van het beroep. U herkent een compacte PvB aan de titel. Hierin zit altijd de naam van een beroep bij het betreffende keuzevak (bijvoorbeeld ‘De Bloemist’). Compacte PvB’s zijn er voor alle keuzevakken.
  • Mijn-beroep PvB’s. Dit is ook een nieuw format PvB. Een Mijn-beroep PvB legt de verbinding tussen de beroepsgerichte eisen van de keuzevakken en loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling (LOB). Er zijn Mijn-beroep PvB’s voor alle keuzevakken. Een Mijn-beroep PvB is herkenbaar aan de titel: ‘Mijn beroep in [titel keuzevak]’.

Competenties en algemene vaardigheden in de PvB’s

Elke PvB wordt beoordeeld aan de hand van 2 tot 4 competenties. Dit zijn de competenties zoals die beschreven staan in Kern A van examenprogramma profiel Groen. In elke PvB staan andere competenties centraal. We hebben voor u een overzicht beschikbaar van alle PvB’s en de competenties die in elke PvB beoordeeld worden. Zie competentie-overzicht Groen Proeven.

Naast competenties worden in bepaalde PvB’s ook algemene vaardigheden gevraagd als het voeren van een klantgesprek, het maken van een powerpoint, het opstellen van een begroting en nog 5 andere vaardigheden. We hebben voor u ook een overzicht van beschikbare PvB’s en de algemene vaardigheden die daarin beoordeeld worden. Zie Overzicht Algemene Vaardigheden Groen Proeven.

DOWNLOAD OVERZICHT PVB’S EXAMENPROGRAMMA GROEN

DOWNLOAD COMPETENTIE-OVERZICHT GROEN PROEVEN

DOWNLOAD OVERZICHT ALGEMENE VAARDIGHEDEN GROEN PROEVEN