Schoolexamenbank Groen Home Voor VMBO Schoolexamenbank Groen

Schoolexamenbank Groen

Digitale itembank met kennisvragen en praktijkopdrachten

Schoolexamenbank Groen is een digitale itembank met gevalideerde kennisvragen en praktijkopdrachten (items) voor de beroepsgerichte schoolexamens vmbo groen. Met deze items kunnen docenten hun eigen schoolexamens samenstellen volgens erkende kwaliteitsnormen en goede toetsmatrijzen. Schoolexamenbank Groen is bereikbaar via www.schoolexamenbankgroen.nl en via deze link. Om in te kunnen loggen heeft u wel een inlogcode nodig. Zie daarvoor de pagina Toegang tot examenproducten.

Losse items en uitgewerkte voorbeeldexamens

De items zijn gekoppeld aan de eindtermen van het examenprogramma Groen en/of het examenprogramma Landbouwbreed. Docenten kunnen dus examenitems zoeken op basis van (een combinatie van) eindtermen. Naast losse examenitems bevat Schoolexamenbank Groen ook enkele volledig uitgewerkte voorbeeldexamens. Docenten kunnen deze ongewijzigd inzetten als schoolexamen of aanpassen aan de eigen wensen. Dit maakt Schoolexamenbank Groen tot een echt hulpmiddel voor docenten in het vmbo.

Kwaliteitsborging

Het systeem van Schoolexamenbank Groen is zo opgezet dat er specifieke kwaliteitskaders in de digitale structuur verwerkt zijn. Die technische kaders sturen de redacteuren bij de ontwikkeling van examenvragen. Zij hanteren ook een set met kwaliteitscriteria (toetstechnisch en taaltechnisch) waarlangs de examenvragen tijdens de diverse stappen van het ontwikkelproces gelegd worden. Gebruikers kunnen digitaal feedback geven op de examenvragen die ze gebruiken; met die feedback passen onze redacteuren de examenvragen zo nodig aan.

De ingebouwde technische kwaliteitskaders sturen ook de gebruikers die met het systeem een schoolexamen samenstellen. Zo is er een automatische toetsmatrijs in het systeem ingebouwd. Daarmee wordt de inhoud van het samengestelde examen verantwoord naar het examenprogramma. Ook bewaakt de ingebouwde toetsmatrijs of een docent een schoolexamen samenstelt dat bestaat uit de diverse vraagsoorten in een bepaalde ideale verhouding.