Toegang tot examenproducten Home Voor VMBO Toegang tot examenproducten

Toegang tot examenproducten

Werken in een afgeschermde omgeving

De vmbo-examenproducten van Groene Norm zijn te vinden via www.groenproeven.nl en www.schoolexamenbankgroen.nl. Ze zijn beschikbaar voor docenten van vmbo-groen-scholen die aangesloten zijn bij stichting Groene Norm.  Om oneigenlijk gebruik en misbruik te voorkomen zijn de examenproducten achter een inlogcode geplaatst.

Inloggen met eigen schoolaccount

Alle scholen zijn aangesloten bij Entree Federatie; dat betekent dat docenten via hun schoolaccount van Entree Federatie inloggen op de digitale systemen van hun school. De toegang tot de vmbo-producten van Groene Norm verloopt ook via Entree Federatie. Als een docent vmbo-groen toegang wil tot de producten van Groene Norm, dan moeten we die met diens schoolaccount eenmalig toegang geven tot onze applicaties.

Toegang aanvragen tot vmbo-producten van Groene Norm

Docenten van vmbo-groen-scholen die aangesloten zijn bij Groene Norm, vragen op de volgende manier toegang tot de vmbo-producten aan.

  1. Ga naar www.schoolexamenbankgroen.nl of www.groenproeven.nl en log in via de Entree Federatie.
  2. Omdat u nog geen toegang heeft, krijgt u tijdens de inlogprocedure een scherm te zien met de melding ‘Gebruiker Onbekend’.
  3. Op dit scherm staat ook een aanvraagformulier voor toegang. Vul dit formulier in en klik op ‘Gegevens verzenden’.
  4. Uw aanvraag wordt door Groene Norm beoordeeld. Binnen enkele werkdagen krijgt u bericht over uw aanvraag.