Toetsmatrijzen Home Voor VMBO Toetsmatrijzen

Toetsmatrijzen

De toetsmatrijzen hebben we al ingebouwd

Schoolexamenbank Groen werkt met ingebouwde toetsmatrijzen. Een toetsmatrijs geeft aan hoeveel vragen van elk type in het examen opgenomen zijn, in welke verhouding deze voorkomen en hoe de puntenverdeling is. Dat alles in relatie tot de exameneisen die met het examen afgedekt worden.

Ideale verhouding in vraagtypen

Een goed samengesteld examen bestaat uit verschillende vraagtypen in de juiste verhouding. Schoolexamenbank Groen streeft naar een ideale verhouding tussen de vraagtypen K, ABV en SBV in een samengesteld examen. Die ideale verhouding verschilt per leerweg BB, KB, GL en ook per type examen (theorie-examen, praktijkexamen, combi-examen). Voor de ideale verhouding tussen de vraagtypen volgen we Cito.

Direct zichtbaar in Schoolexamenbank Groen

Bij het samenstellen van een examen in Schoolexamenbank Groen wordt de ideale verhouding getoond in de toetsmatrijs. Ook ziet u hoe dicht u bij die ideale verhouding zit met het examen dat u aan het samenstellen bent. Zo kunt u besluiten om andere vragen of opdrachten te kiezen om dichter bij de ideale verhouding te komen.

Onderstaande tabellen tonen de ideale verhouding tussen de vraagtypen K, ABV en SBV, die voor de 3 examenvormen vastgelegd is sinds 2018; voorheen golden andere ideale verhoudingen.

Theorie-examen

Een theorie-examen omvat Kennis (K) en Algemene Beroepsvaardigheden (ABV), maar geen Specifieke Beroepsvaardigheden (SBV). Onderstaande tabel geeft de ideale verhouding weer voor de 3 leerwegen.

Leerweg% K-vragen% ABV-vragen% SBV-vragen
GL 75 25 0
KB 80 20 0
BB 85 15 0
Praktijkexamen

Een praktijkexamen omvat geen Kennisvragen. Alleen Algemene Beroepsvaardigheden (ABV) en Specifieke Beroepsvaardigheden (SBV). Onderstaande tabel geeft de ideale verhouding weer voor de 3 leerwegen.

Leerweg% K-vragen% ABV-vragen% SBV-vragen
GL 0 25 75
KB 0 20 80
BB 0 15 85
Combinatie-examen

Een combinatie-examen omvat Kennis (K), Algemene Beroepsvaardigheden (ABV) en Specifieke Beroepsvaardigheden (SBV). Onderstaande tabel geeft  de ideale verhouding weer voor de 3 leerwegen.

Leerweg% K-vragen% ABV-vragen% SBV-vragen
GL 35 25 40
KB 30 20 50
BB 25 15 60