Examenmix en de piramide van Miller Home Voor VMBO Examenmix en de piramide van Miller

Examenmix en de piramide van Miller

De ideale examenmix

Groen Proeven en de Schoolexamenbank Groen vullen elkaar naadloos aan. Ze vormen de ideale examenmix om het beroepsfunctioneren, de vaardigheden en de kennis van een leerling te examineren. Groen Proeven en Schoolexamenbank Groen dekken elk een afzonderlijk deel van de Piramide van Miller af.

Onze producten in de Piramide van Miller

De Piramide van Miller is een hulpmiddel om de niveaus van beroepsbekwaamheid te schetsen. Deze piramide vormt het theoretisch kader waarbinnen we de vmbo-examenproducten ontwikkelen.

De vmbo-examenproducten van Groene Norm bestrijken de hele Piramide van Miller en dekken daarmee de hele ontwikkeling van de leerling af.

Schoolexamenbank Groen: kennen

De examenvragen uit Schoolexamenbank Groen steken in op de onderste twee lagen van de Piramide van Miller: ‘weten’ en ‘toepassen’. Theorievragen dekken de laag ‘weten’ af, het reproduceren van vakkennis en inzicht. Praktijkopdrachten richten zich op de laag ‘toepassen’, het uitvoeren van praktische vaardigheden en daarbij kennis toepassen.

Groen Proeven: handelen

PvB’s steken in op de bovenste twee lagen van de Piramide van Miller: ‘laten zien’ en ‘doen’. Met een proeve van bekwaamheid laat een leerling competent gedrag zien in een gesimuleerde beroepsomgeving (Miller: laten zien) of in een authentieke beroepssituatie (Miller: doen). In een proeve van bekwaamheid werkt de leerling in opdracht van een echte opdrachtgever. Handelen in een beroepssituatie vraagt aanvullende competenties. Immers, de leerling kan bijvoorbeeld wel weten hoe hij een mooi boeket samenstelt, maar daarmee alleen redt hij het niet in een bloemenwinkel. Daar draait het ook om klantvriendelijkheid, collegialiteit en het werken onder druk.